Výsledky vyhľadávania pre “”

Plán udržatelnej mobility Košického samosprávneho kraja

Návrh strategického dokumentu spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu je zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html Informácia pre verejnosť Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu…

Zverejnené 27.12.2020

Kronika obce

Z dejín obce Zemplinske Jastrabie Názov obce sa vyvíjal z pôvodného Jesterb, Jestreb (1332) cez Jeztreb (1405), Uherský Jastrab (1808), Jastrab (1920), Jastrabie (1927), až po súčasný názov Zemplínske Jastrabie,…