Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Zemplínske Jastrabie.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Obec Zemplínske Jastrabie uverejňuje podľa §173 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z a podľa §178 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce :

Zber elektroodpadu 24.08.2022 o 10.00 hod

Dňa 24.08.2022 o 10:00 hod. sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Staré a nefunkčné elektrospotrebiče je potrebné vyložiť na dostatočne viditeľné miesto pred svoju bránu. Bližšie info nájdete v priloženom letáku.

Zber elektroodpadu – 06.04.2022 o 8:30

Dňa 06.04.2022 o 8:30 hod. sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Staré a nefunkčné elektrospotrebiče je potrebné vyložiť na dostatočne viditeľné miesto pred svoju bránu. Bližšie info nájdete v priloženom letáku.