Preskočiť na obsah

Petícia za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove

Zverejnené 20.9.2021.

Vážení spoluobčania,

Z dôvodu pripravovanej reformy zdravotníctva SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostov a primátorov Južného Zemplína, ktorého cieľom bolo oboznámiť sa s návrhom a dôsledkami plánovanej  „Optimalizácie siete nemocníc“.

Ministerstvom zdravotníctva navrhovaná transformácia nemocnice zo súčasnej podoby na komunitnú, znamená v podmienkach trebišovskej nemocnice postupný zánik jednotlivých oddelení –neurológia, onkológia, traumatológia, ARO, chirurgia, interné, gynekológia, detské oddelenie a zároveň zabezpečuje LEN následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú a komplexnú ambulantnú a jednodňovú zdravotnú starostlivosť, ako aj stacionárnu starostlivosť.

Z uvedeného dôvodu sa zástupcovia samospráv dohodli na spoločnom kroku, ktorým je vyhlásenie petície za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove.

Každý občan našej obce môže túto petíciu podporiť a to spôsobom podpísania petičného hárku v papierovej forme alebo elektronicky.

Fyzicky petičné hárky bude možné podpísať v obchode potravín u p. Bodákovej.

Zároveň budú zamestnanci OcÚ navštevovať domácnosti v našej obci za účelom podpory tejto petície.

Internetový odkaz na elektronické vyplnenie petície bude zverejnený na  webovej stránske našej obce.

Vážení spoluobčania,

táto petícia je dostupná pre všetkých obyvateľov tohto regiónu, ktorým nie je ľahostajný osud zariadenia, poskytujúceho zdravotnú starostlivosť pre jednu z najväčších spádových oblastí v rámci Slovenska. Chceme podotknúť, že táto Trebišovská nemocnica s poliklinikou patrí medzi najväčších zamestnávateľov nášho regiónu a momentálne prechádza veľkou modernizáciou.