Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2021

7.12.2021 zverejnil/a jastrabie_obec.