Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2021

Kategória

Zverejnené 7. decembra 2021.
Bez úpravy .