Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.09.2021

Kategória

Zverejnené 21. septembra 2021.
Bez úpravy .