Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.03.2021

Zverejnené 23. marca 2021.
Upravené 26. marca 2021.