Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.03.2021

23.3.2021 zverejnil/a jastrabie_obec.