Výsledky volieb do NRSR 2020 v obci Zemplínske Jastrabie

Výsledky volieb do NRSR 2020 v obci Zemplínske Jastrabie

Zverejnené 27. decembra 2020.
Bez úpravy .