Oznámenie o zmene strategického dokumentu- “ Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020