Preskočiť na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov

Upravené
15. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. marca 2021 − 2. apríla 2021

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami
je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizaciipre-uzemie-kosi