Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 12.4.2022

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 19,50 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ K-PRINT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 1944/91, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 36202908

Prílohy

Popis

Kancelársky materiál OcU

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 25.3.2022

Dátum evidencie 22.3.2022

Suma s DPH 290,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ PROGRANT, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava - mestská časť

Dodávateľ - IČO 51951380

Prílohy

Popis

Žiadosť o NFP-Projekt Wifi pre teba““

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 12.4.2022

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 48,40 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Telefón + internet OcU

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 22.3.2022

Dátum evidencie 21.3.2022

Suma s DPH 8,54 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ ŠEVT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 31331131

Prílohy

Popis

Tlačivá MŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 12.4.2022

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH 14,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Telefón MŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.3.2022

Dátum evidencie 18.3.2022

Suma s DPH 324,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Helena Terpáková - HELAPRO

Dodávateľ - Sídlo L. Sáru 2361/3, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 35480572

Prílohy

Popis

Projektová dokum.-sociálne zariadenieMŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 20.4.2022

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 72,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

Vývoz a zneškodnenie TKO

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 22.3.2022

Dátum evidencie 15.3.2022

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Ing. Alena Suchá - ASEKO

Dodávateľ - Sídlo Staničná 143/34, 076 15 Veľaty

Dodávateľ - IČO 40386228

Prílohy

Popis

Spracovanie výkazu o komunálnom odpade

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 12.4.2022

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 288,42 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Verejné osvetlenie

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.3.2022

Dátum evidencie 15.3.2022

Suma s DPH 307,20 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ KABYS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Okružná 11, 076 13 Byšta

Dodávateľ - IČO 43837476

Prílohy

Popis

Oprava strechy ZŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 12.4.2022

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 260,09 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Popis

Energie-elektrina ZŠ,MŠ

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.3.2022

Dátum evidencie 15.3.2022

Suma s DPH 14,28 €

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Dodávateľ - IČO 178454

Prílohy

Popis

Poplatok za používanie hudobných diel