Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

ID: 2/2023 – Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA

26.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Dodávateľ - IČO 42109108

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Dohoda § 10 PvHN

ID: 1/2023 – Úrad práce

26.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo M.R.Stefínika, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 25.08.2021

ID: 31/2022 – bagrik

28.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ bagrik, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Okružná 12/29, 076 64 Zemplínska Teplica

Dodávateľ - IČO 53770021

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo

Zmluva o spolupráci pri zbere šatstva

ID: 30/2022 – MMPR

27.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ MMPR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jaltská 771/5, 040 22 Košice

Dodávateľ - IČO 46839267

Prílohy

Dohoda -ÚP § 12

ID: 29/2022 – Úrad práce

19.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo M.R. Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva- pracovná zdravotná služba

ID: 28/2022 – PARTNERS GDPR s. r. o.

19.12.2022

Začiatok účinnosti 13.7.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ PARTNERS GDPR s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Čínska 2529/14, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Dodávateľ - IČO 53661915

Prílohy

Dodatok k zmluve – § 54 č. 22/45/054/229

ID: 27/2022 – Ústredie práce

7.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest- Cesta na trh práce 3

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb- vývoz kuchynského odpadu

ID: 26/2022 – ESPIK Group s.r.o.

7.12.2022

Začiatok účinnosti 8.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ ESPIK Group s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 133, 065 43 Orlov

Dodávateľ - IČO 46754768

Prílohy

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

ID: 25/2022 – Dojuna

18.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Dojuna, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stará prešovská 10, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 51220385

Prílohy

Popis

Súvisiace dokumenty

výstavba ihriska pre trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie

Zmluva o dielo

ID: 24/2022 – STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov

18.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov

Dodávateľ - Sídlo Družstevná 195/55, 075 01 Plechotice

Dodávateľ - IČO 31682987

Prílohy

Zmluva o dodávke tovarov

ID: 23/2022 – DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

16 109,00 €

9.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.11.2022

Suma s DPH 16 109,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 314, 093 01 Čičava

Dodávateľ - IČO 47136201

Prílohy

Popis

Zmluva o dodávke tovarov

ID: 22/2022 – MULTI-CLUB

11 995,20 €

4.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.11.2022

Suma s DPH 11 995,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ MULTI-CLUB, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kováčska 7, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 36477575

Prílohy