Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

ID: 21/2022 – MAS TOKAJ-ROVINA

8 493,00 €

4.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH 8 493,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ MAS TOKAJ-ROVINA, o.z.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Dodávateľ - IČO 42109108

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

ID: 20/2022 – 3W Slovakia

28.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ 3W Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové

Dodávateľ - IČO 36746045

Prílohy

Dodatok k zmluve o dielo

ID: 19/2022 – Kosit a.s.

30.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Kosit a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva na vývoz komunálneho odpadu

Darovacia zmluva

ID: 18/2022 – ABG Trebišov

250,00 €

30.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.8.2022

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ ABG Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M .R .Štefánika , 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 31597581

Prílohy

Dodatok k zmluve o dielo

ID: 17/2022 – Dojuna

8.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Dojuna, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stará prešovská 10, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 51220385

Prílohy

Súvisiace dokumenty

výstavba ihriska pre trávenie voľného času v obci Zemplínske Jastrabie

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: 16/2022 – UCTOAUDIT s.r.o

840,00 €

7.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.9.2022

Suma s DPH 840,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ UCTOAUDIT s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Okružná 40/38, 076 13 Byšta

Dodávateľ - IČO 46924256

Prílohy

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest- Cesta na trh práce 3

ID: 15/2022 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

17.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo M. R.Štefánika , 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok k zmluve - § 54 č. 22/45/054/229

Zmluva o spolupráci

ID: 14/2022 – Komunálna poisťovňa a.s.

100,00 €

15.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.8.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Zmluva o dodaní tovarov – “ Wifi pre teba v obci Zemplínske Jastrabie“

ID: 13/2022 – NITRANET

15 000,00 €

1.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2022

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ NITRANET, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hornočermánska 55, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36534633

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: 12/2022 – ABG Trebišov s.r.o.

6.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ ABG Trebišov s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika , 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 31597581

Prílohy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ID: 11/2022 – Ministerstvo dopravy a výstavby

15 000,00 €

30.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.5.2022

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Ministerstvo dopravy a výstavby

Dodávateľ - Sídlo Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30416094

Prílohy

Popis

Projekt: Wifi pre Teba II

Zmluva o grantovom účte

ID: 10/2022 – Prima banka Slovensko a.s.

6.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Prima banka Slovensko a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Popis

Poznámka: Zverejnený je len scan dokumentu, nakoľko nám nebol dodaný potrebný formát pdf zmluvy