Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Dušan Béreš

Poslanec

Juraj Juhás

Poslanec

Eva Magnesová

Poslanec

Renáta Michalková

Poslanec

Ing. Pavol Salaga

Poslanec

Monika Šimonová

Poslanec

Mariana Tóthová 

Poslanec

Monika Šimonová

Zástupca

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 16. decembra 2022.