Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Dušan Béreš

Poslanec

Juraj Juhás

Poslanec

Ing. Milan Kučma

Poslanec

Jaroslav Varga

Poslanec

Eva Magnesová

Poslanec

Ing. Peter Salaga

Poslanec

Monika Šimonová  

Poslanec

Ing. Peter Salaga 

Zástupca

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 10. februára 2021.