Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Zemplínske Jastrabie.

Oznámenie o realizácií projektu WIFI PRE TEBA II

Oznámenie o realizácii projektu Názov projektu: Wifi pre Teba IIITMS2014+: 311071CAX6Operačný program: Integrovaná infraštruktúraPrioritná os: 7. Informačná spoločnosťŠpecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske JastrabieMiesto realizácie: Obec Zemplínske JastrabieVýška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti… Čítať viac

ODPOČET VODOMEROV

Oznamujeme občanom, že dňa  09.01.2023  budú pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. závod Trebišov, vykonávať odpočty vodomerov. Preto Vás žiadajú k sprístupneniu odberných miest k odpočtu: –        Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru  –        Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu –        Uzatvoriť psov V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadajú nahlásiť stav vodomera do 17.1.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777 alebo  e-mailom   jana.pavlikova@vodarne.eu. V opačnom… Čítať viac

Kalendár zberu odpadu na rok 2023

Žiadame občanov o maximálne triedenie svojho domáceho odpadu, nakoľko sa nezvyšoval poplatok za vývoz odpadu na kalendárny rok 2023. Dôslednejším triedením odpadu predídeme zvyšovaniu poplatkov. Vrecia na odpad budú k zakúpeniu od 04.01.2023. Zvozový kalendár bude doručený do každej domácnosti v mesiaci január 2023.

Oznam – Prerušenie prevádzky MŠ a ZŠ

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu chorobnosti bude v dňoch 21.12 -22.12.2022 pozastavená prevádzka materskej a základnej školy. Vyučovanie bude pokračovať 09.01.2023.