Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Dušan Béreš

Poslanec

Juraj Juhás

Poslanec

Eva Magnesová

Poslanec

Renáta Michalková

Poslanec

Ing. Pavol Salaga

Poslanec

Monika Šimonová

Poslanec

Mariana Tóthová 

Poslanec

Monika Šimonová

Zástupca