Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Počet obyvateľov

669

Počet domov

185

Rozloha

1073 ha

Región

Zemplín

Okres

Trebišov

Samosprávny kraj

Košický

Orná pôda

771 ha

Trvalé trávnaté porasty

77 ha

Lesy

51 ha

Záhrady

32 ha

Vodná plocha

14 ha

Zastavaná plocha

29 ha

Štruktúra obyvateľov je nasledovná:


Skupina od 0 do 3 rokov – počet 12
Skupina od 3 do 18 rokov – počet 125
Skupina od 18 do 65 rokov – počet 419
Skupina nad 65 rokov – počet 104

Zamestnanosť obyvateľstva našej obce predstavuje 84 % z počtu aktívne činných obyvateľov v skupine od 18 do 65 rokov.

Infraštruktúra obce


V roku 1998 bola v obci ukončená plynofikácia pričom počet plynofikovaných domácností je takmer 100%. V roku 2015 bol sprevádzkovaný verejný vodovod. Obec nemá vybudovanú kanalizáciu.
V obci je vybudovaný kultúrny dom a dom smútku.

Štruktúra vierovyznania


V obci sú tri kostoly, rímsko-katolícky, gréckokatolícky a reformovaný kostol, ktorý je vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

50 % rímsko-katolíckeho
35 % grécko-katolíckeho
15 % ostatní

Sociálna štruktúra


V obci sa nachádzajú 3 predajne s potravinami a rozličným tovarom a 1 pohostinstvo. Obec má Základnú školu s ročníkmi 1- 3 a  Materskú školu.

Obec má vybudovaný športový areál. futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, tenisové kurty , multifunkčné ihrisko, detské ihrisko, dopravné ihrisko a fitpark . V priestoroch obecného úradu je zriadená posilňovňa.