Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o doručení písomností- Karol Koníček

27.1.2023

Prílohy