Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Popis

Vývoz žumpy zo ŠJ

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ GEODÉZIA Trebišov, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hurbanova 2260/27, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 36210579

Prílohy

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Fiador s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo 182, 044 12 Hýľov

Dodávateľ - IČO 44226659

Prílohy

Suma s DPH 750,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ AZ projekt s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Masarykova 2717/10, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 55298869

Prílohy

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ TENDERPROJEKT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Obrancov mieru 4679/32, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 53841603

Prílohy

Suma s DPH 223,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 7.2.2024

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Suma s DPH 351,65 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ PROFIBA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo č. 54, 594 55 Kaly

Dodávateľ - IČO 29362083

Prílohy

Suma s DPH 10,14 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba Sirovcová

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.

Dodávateľ - Sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31331131

Prílohy

Suma s DPH 12,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba Balogová

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.

Dodávateľ - Sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31331131

Prílohy

Suma s DPH 11 023,81 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 13.7.2023

Zodpovedná osoba RNDr. Kenderka

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ GastroRex, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II

Dodávateľ - IČO 35783052

Prílohy

Popis

Dodávka tovarov – projekt “ Vybavenie školskej jedálne Zemplínske Jastrabie“

Suma s DPH 11 995,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ MULTI-CLUB, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kováčska 7, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 36477575

Prílohy

Popis

Dodávka tovarov projekt “ Vybavenie kuchyne MŠ Zemplínske Jastrabie“

Suma s DPH 4 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Zemplinske Jastrabie

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Objednávateľ - IČO 00332216

Dodávateľ KABYS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Okružná 11, 076 13 Byšta

Dodávateľ - IČO 43837476

Prílohy

Popis

podklady pod autobusové zastávky