Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytvorené pracovné miesto -§ 54

22.7.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner

Príkazná zmluva

ID: 9/2021

30,00 €

21.6.2021

ID 9/2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 30,00 €

Dodávateľ / Partner PhDr. Darina Macová, Brehov

Dohoda na dobrovoľnícku činnosť

ID: 8/2021

355,62 €

31.5.2021

ID 8/2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 355,62 €

Dodávateľ / Partner Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti

ID: 7/2021

1 066,86 €

31.5.2021

ID 7/2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1 066,86 €

Dodávateľ / Partner Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Trebišov