Vzory tlačív

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Oznámenie k dani za psa

Oznámenie k poplatku za odpad

Tlačivo priznania k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa r. 2015

Zverejnené 28. decembra 2020.
Upravené 6. apríla 2021.