Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.