Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a

náhradníka do miestnej volebnej komisie

obce Zemplínske Jastrabie:  obeczemplinskejastrabie@kid.sk

Zverejnené 27. decembra 2020.
Bez úpravy .