Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných

Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných

Zverejnené 27. decembra 2020.
Bez úpravy .