Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva platné v zelených, oranžových, červených a bordových okresoch

Zverejnené 20. septembra 2021.
Bez úpravy .