Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná

Zverejnené 20. septembra 2021.
Bez úpravy .