Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná

20.9.2021 zverejnil/a jastrabie_obec.