Oznámenie pre nájomcov pozemkov- o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom

Zverejnené 7. januára 2022.
Bez úpravy .