Oznámenie pre nájomcov pozemkov- o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom

7.1.2022 zverejnil/a jastrabie_obec.