Petícia za vyhlásenie referenda o zmene počtu volebných odvodov

Oznamujeme občanom, že v kancelárií obecného úradu je možnosť podpísať

petičný hárok k petícií za vyhlásenie referenda o zmene počtu volebných obvodov .

Bližšie informácie k petícií nájdete na uvedenom linku: https://www.zmos.sk/peticia.html

Zverejnené 22. februára 2022.
Bez úpravy .