Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2022

6.12.2022 zverejnil/a jastrabie_obec.