Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2022

Zverejnené 6. decembra 2022.
Upravené 16. decembra 2022.