Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.03.2022

Zverejnené 15. marca 2022.
Bez úpravy .