Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.03.2022

15.3.2022 zverejnil/a jastrabie_obec.