Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2022

Zverejnené 20. júna 2022.
Upravené 27. júna 2022.