Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2021

18.6.2021 zverejnil/a jastrabie_obec.