Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2021

Zverejnené 18. júna 2021.
Bez úpravy .