Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.05.2022

Zverejnené 24. mája 2022.
Bez úpravy .