Preskočiť na obsah

Upozornenie pre všetkých občanov

Zverejnené 17.7.2023.

Dôrazne upozorňujeme všetkých občanov obce, že na základe platných legislatívnych zákonov a prijatého Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, je prísny zákaz vypúšťania obsahu vlastných žúmp do priestranstiev obce, nakoľko to ohrozuje životné prostredie a znepríjemňuje život spoluobčanom.

Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolované obecným úradom a úradom životného prostredia a v prípade jeho porušenia bude občan šetrený a bude mu uložená finančná pokuta podľa platných predpisov.