Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov

4.11.2022 zverejnil/a jastrabie_obec.