VEREJNÁ VYHLÁŠKA – OSÝPKY

Oznámenie o začatí správneho konania – Osýpky

Verejná vyhláška – osýpky

Zverejnené 27. decembra 2020.
Bez úpravy .