Verejné obstarávanie- rekonštrukcia domu smútku

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh zmluvy o dielo

Podklady

Zverejnené 27. decembra 2020.
Bez úpravy .