Verejné obstarávanie- rekonštrukcia kultúrneho domu

27.12.2020 zverejnil/a jastrabie_admin.

Návrh zmluvy o dielo

Podklady

Výzva na predkladanie ponúk