Verejné obstarávanie- rekonštrukcia kultúrneho domu

Návrh zmluvy o dielo

Podklady

Výzva na predkladanie ponúk

Zverejnené 27. decembra 2020.
Bez úpravy .