VOĽBY do VÚC 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva KSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu KSK

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Zemplínske Jastrabie

Zverejnené 27. decembra 2020.
Bez úpravy .