Preskočiť na obsah

Vývoz konárov a kríkov

Zverejnené 1.3.2024.

Oznamujeme občanom, že kto má záujem o vývoz konárov a kríkov zo svojich záhrad a dvorov, tak je to potrebné vopred nahlásiť telefonicky alebo osobne na obecnom úrade. Zber sa bude uskutočňovať v pravidelných časových intervaloch. Preto je dôležité, aby každý zo záujemcov o vývoz to nahlásil na obecný úrad a nie vodičovi traktora.

Zároveň informujeme občanov o tom, že vývoz sa týka vyslovene len konárov a kríkov !!! Zároveň žiadame občanov o to, aby svoje konáre a kríky sústredili najmä vo voľných priestoroch pred svojimi obydliami ( kvôli blatu a nevyhovujúcemu terénu za záhradami), v nevyhnutnom prípade na konci svojich záhrad, kde je dostatočný a bezpečný prístup obecného traktora s vlečkou.

Nebude sa vyvážať iný biologický odpad ako je lístie, tráva a podobne. Taktiež sa nebude vyvážať a neprevezme sa pripravený zmiešaný biologický odpad, teda konáre alebo kríky spolu s lístím prípadne trávou a podobne. Tieto neseparované konáre respektíve kríky si bude musieť občan znova pretriediť a znova nahlásiť prípadne zlikvidovať sám dovoleným spôsobom. Na takýto menší biologický odpad slúžia občanom dodané kompostéry v minulom období. Taktiež kapacita kompostárne nepostačuje na skladovanie menšieho biologického odpadu ako sú tráva, lístie a podobne.

Žiadame občanov o pochopenie tejto situácie a tiež toho, že takto netriedené konáre a kríky sa nedajú štiepkovať.

Ďakujeme všetkým občanom za pochopenie.