Preskočiť na obsah

VÝZVA- Voľne pohybujúce sa psy

Zverejnené 17.2.2023.

Nakoľko sa v našich uliciach často pohybujú psy bez doprovodu majiteľa, vyzývame Vás, aby ste svojich psov držali v uzavretých priestoroch a nenechávali ich voľne sa pohybovať po verejných priestranstvách.

Prosíme Vás, aby ste rešpektovali túto výzvu, aby ste svojim nedbalým prístupom neohrozovali spoluobčanov a nevystavovali ich riziku pohryznutia psom.

V prípade nerešpektovania tejto výzvy, budú voľne pohybujúce sa psy odchytené a voči majiteľom týchto  psov bude vedené správne konanie a bude im uložená finančná pokuta.