Zber elektroodpadu- 13.02.2023 o 10.30

9.2.2023 zverejnil/a jastrabie_obec.

Dňa 13.02.2023 o 10:30 hod. sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Staré a nefunkčné elektrospotrebiče je potrebné vyložiť na dostatočne viditeľné miesto pred svoju bránu. Bližšie info nájdete v priloženom letáku.