Zber elektroodpadu 24.08.2022 o 10.00 hod

19.8.2022 zverejnil/a jastrabie_obec.

Dňa 24.08.2022 o 10:00 hod. sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu. Staré a nefunkčné elektrospotrebiče je potrebné vyložiť na dostatočne viditeľné miesto pred svoju bránu. Bližšie info nájdete v priloženom letáku.