ZMENA ÚRADNÝCH HODíN PRE VEREJNOSŤ

27.12.2020 zverejnil/a jastrabie_admin.

Oznamujeme občanom, že od pondelka 16.03.2020 bude obecný úrad až odvolania 

  otvorený pre verejnosť v pracovných dńoch od 08.00 hod. do 11.00 hod. 

V týchto  úradných hodinách si môžte vybaviť iba nevyhnutné úradné záležitosti.

Dane a poplatky za  odpad sa nebudú vyberať.