Preskočiť na obsah

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zverejnené 8.9.2022.

Obec Zemplínske Jastrabie uverejňuje podľa §173 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z a podľa §178 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce :

Obec Zemplínske Jastrabie uverejňuje podľa §146 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja a zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja: