Preskočiť na obsah

Oznámenie o realizácií projektu WIFI PRE TEBA II

Zverejnené 11.1.2023.

Kategória

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba II
ITMS2014+: 311071CAX6
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie
Miesto realizácie: Obec Zemplínske Jastrabie
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Externý prístupový bod č. 1 Obecný úrad
  2. Externý prístupový bod č. 2 Materská škola
  3. Externý prístupový bod č. 3 Základná škola
  4. Externý prístupový bod č. 4 Multifunkčné ihrisko
  5. Externý prístupový bod č. 5 Futbalový štadión
  6. Externý prístupový bod č. 6 Autobusová zastávka ul. Kapušianská č.d.198 -el. stĺp
  7. Externý prístupový bod č. 7 Autobusová zastávka ul. Kašovská č.d.89 -el. stĺp
  8. Externý prístupový bod č. 8 Cintorín
  9. Externý prístupový bod č. 9 Varga č.d.48 el. stĺp
  10. Externý prístupový bod č. 10 Fitpark

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 07.12.2022 úspešné zrealizovaný. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná WiFi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy a výstavby SR: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk