Informácia o podmienkách práva voliť a práva byť volený

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020