Informácia o projekte- Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpm odpadov v združení obcí ROVINA

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020