Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“

Upravené
14. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020