Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca OZ

Zverejnené
27. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2020